GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

ПОРЯДОК
охорони геодезичних пунктів
 

    Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №1284 від 19 липня 1999 р.
    Текст документу в редакції від 23 грудня 2009 року.

 
    Загальні положення

    1. Відповідно до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності, порушення питань про відповідальність за їх пошкодження та знищення здійснюється відповідно до Порядку охорони геодезичних пунктів (далі - Порядок).

 
    2. Геодезичні пункти - закріплені точки земної поверхні, положення яких визначено у загальній для них системі геодезичних координат і висот. До геодезичних пунктів належать центри та зовнішні знаки тріангуляції, GPS-мережі, полігонометрії, в тому числі і настінної, а також нівелірної мережі.

 
    3. Закріплення геодезичних пунктів на місцевості здійснюється спеціальними інженерними пристроями і спорудами.

 
    4. Знесення або перезакладка геодезичних пунктів здійснюється лише з дозволу Держкомзему та його органів на місцях відповідно до їх компетенції.

 
    5. Земельні ділянки, на яких розташовані геодезичні пункти, зі смугою землі завширшки один метр уздовж меж геодезичних пунктів є охоронними зонами цих пунктів.

 
    6. Надання земельних ділянок під будівництво геодезичних пунктів проводиться у порядку, встановленому земельним законодавством України.

 
    7. В охоронних зонах забороняється:

    виконувати різні господарські роботи (складувати матеріали, утримувати худобу, розводити багаття та інше) і завдавати будь-якої шкоди геодезичним пунктам;

    виконувати без дозволу Держкомзему та їх органів на місцях роботи, що можуть негативно вплинути на стан геодезичних пунктів.

 
    Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності

    8. Геодезичні пункти державної геодезичної мережі та мереж згущення, встановлені під час виконання топографо-геодезичних робіт, передаються для забезпечення їх схоронності користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони знаходяться.

 
    9. Геодезичні пункти, які будуються під час виконання топографо-геодезичних та маркшейдерських робіт на будівельних майданчиках, заводських територіях, шахтах, інвентаризації земель та будівництва на інших об'єктах, передаються виконавцями цих робіт для забезпечення їх схоронності замовникам цих робіт.

    Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності здійснюється за актами встановленої форми згідно з додатком 1.

    Інформація про побудовані геодезичні пункти на зазначених територіях подається до Державного картографо-геодезичного фонду (далі - Укркартгеофонд) за формою згідно з додатком 2.

 
    10. Акти складаються в трьох примірниках, підписуються виконавцем та користувачем (власником) земельної ділянки і скріплюються печаткою.

    Один примірник акта залишається у користувача (власника) земельної ділянки, який прийняв геодезичні пункти для забезпечення їх схоронності, другий - у виконавця робіт, третій - надсилається Укркартгеофонду.

 
    11. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності здійснюється на місці їх знаходження за участю представників користувачів (власників) земельних ділянок та Держкомзему або їх органів на місцях згідно з пунктом 8 цього Порядку.

 
    Періодичний огляд геодезичних пунктів та їх відновлення

    12. Періодичний огляд геодезичних пунктів та їх відновлення здійснюються територіальними виробничими підприємствами Держкомзему.

 
    13. Роботи з огляду та відновлення геодезичних пунктів проводяться у містах через п'ять років, на інших територіях - через десять років.

 
    14. Витрати, пов'язані з оглядом та відновленням зовнішнього оформлення геодезичних пунктів, передбачаються в кошторисах підприємств, які проводять ці роботи.

 
    15. Суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують пункти державної геодезичної і нівелірної мережі, пункти знімальних геодезичних мереж як вихідну геодезичну основу, подають до Укркартгеофонду інформацію про стан пунктів за формою згідно з додатком 3.

 
    Облік геодезичних пунктів

    16. Облік геодезичних пунктів здійснюється Укркартгеофондом, який веде банк геодезичних даних.

 
    17. Відомості, які надійшли до Укркартгеофонду про стан геодезичних пунктів та побудову нових, беруться на облік і вводяться в банк геодезичних даних.

 
    Відповідальність за порушення вимог щодо охорони геодезичних пунктів

    18. Особи, винні у порушенні вимог щодо охорони геодезичних пунктів, несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

 
     Додаток 1
до Положення "Про порядок охорони геодезичних пунктів"

АКТ
про передачу геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності

Я, ____________________________________________________________
                    (ім'я, по батькові, прізвище особи, що передає геодезичний

______________________________________________________________,
                пункт для забезпечення схоронності, посада, орган, його адреса)

______________________________________________________________,

що підписався нижче, відповідно до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та Порядку охорони геодезичних пунктів передав для забезпечення схоронностіі я,

______________________________________________________________
                            (ім'я, по батькові, прізвище особи, що прийняла

______________________________________________________________
                      геодезичний пункт для забезпечення схоронності, посада,

______________________________________________________________
                             підприємство (установа, організація), її адреса)

______________________________________________________________,

що підписався нижче, прийняв для забезпечення схоронності геодезичний пункт

______________________________________________________________,
                                        (назва пункту, його вид та номер)

розташований ___________________________________________________
                                                 (місце розташування)

    Акт складений "__"____________ _____ року у кількості трьох примірників,

    з яких:
    один зберігається ____________________________________________
                                                                 (орган, адреса)

    другий вручається ___________________________________________,
                                                        (ім'я, по батькові, прізвище)

    третій надсилається до Укркартгеофонду.

 
    Передав ________________     Прийняв _________________
                              (підпис)                                         (підпис)

 

 
    Додаток 2
до Положення "Про порядок охорони геодезичних пунктів"

Інформація про побудовані геодезичні пункти

N
п/п
Назва пункту, номер, клас триангуляції, полігонометрії, нівелювання, тип знаку Коли і ким встановлений
(місяць, рік)
Ким і кому переданий для забезпечення схоронності
(номер акта, дата)
Приблизні координати геодезичного пункту Детальний опис розташування геодезичного пункту
1 2 3 4 5 6
           
           

 

 
    Додаток З
до Положення "Про порядок охорони геодезичних пунктів"

Інформація про відновлення геодезичних пунктів

N
п/п
Назва пункту, номер, клас триангуляції, полігонометрії, нівелювання,
номенклатури трапеції,
приблизні координати
Коли і ким встановлений
(місяць, рік)
Відомості про пункт Роботи, виконані з відновлення Коли і ким виконано відновлення
зовнішній знак верхній центр нижній центр
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               

 

 
Структура документу
 
Загальні положення
 
Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності
 
Періодичний огляд геодезичних пунктів та їх відновлення
 
Облік геодезичних пунктів
 
Відповідальність за порушення вимог щодо охорони геодезичних пунктів
 
Додаток 1 - Акт про передачу геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності
 
Додаток 2 - Інформація про побудовані геодезичні пункти
 
Додаток З - Інформація про відновлення геодезичних пунктів
 
Інші документи
 
Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"
 
Основні положення створення Державної геодезичної мережі України
 
"Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS-84", Постанова КМУ №2359 від 22.12.99р.
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua