GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі довідники: Картографія Геодезія Астрономо-геодезія Геоінформатика GPS & ГЛОНАСС ДЗЗ та фотограмметрія Тлумачник
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

Терміни та визначення

 

Тлумачник містить витяги (цитати) з енциклопедичних видань, довідників, словників, стандартів та нормативно-правових документів, що коротко роз'яснюють зміст термінів і понять фізичної географії, картографії, геодезії, космічної геодезії, астрономії, геоінформатики, дистанційного зондування Землі та землеустрою, а також важливі терміни та поняття суміжних наук та сфер діяльності. Більшість термінів, крім української мови подаються також російською та англійською. Наприкінці, кожного тексту завжди подається інформація про його джерело.

Терміни та їх визначення здебільшого наводяться так, як вони подані у відповідних джерелах. Однак в деяких випадках в окремих словосполученнях змінено порядк слів, таким чином щоб це не змінювалю зміст тексту але робило його більш читабельним. Наприклад, замість вихідного тексту: "Зона реакреаційна - частина простору середовища природного, призначена для відпочинку й туризму", - текст в тлумачнику текст подається зі зміною порядку слів:
"Рекреаційна зона - частина простору природного середовища, призначена для відпочинку й туризму".

Для вибору термінів тлумачника можна скористатись алфавітним показчиком, або пошуковим механізмом. У першому випадку терміни виводяться в порядку їх слідовання за алфавітом, у другому - виводяться лише терміни, які максимально відповідають пошуковій фразі. Механізм пошуку не чутливий до регістру та порядку слов у словосполученнях. Мінімальна довжина пошукового слова чи словосполучення - 3 символи, максимальна - 50.

Деякі терміни тлумачника подаються у множині, наприклад "Ефемери", "Солончаки", "Фенологічні карти". Ми налаштували процедуру пошуку так, щоб якщо відповідний термін застосовується як в однині, так і в множині, результат пошуку не залежав від того, чи співпадає число у пошуковій фразі та у базі тлумачника.

Для пошуку термінів, можна вводити фрази як українською, так і російською або англійською англійськими мовами. Це дозволяє знаходити українські терміни, якщо Ви знаєте їх російські або англійські еквіваленти.

Гадаємо наш тлумачник допоможе Вам знайти потрібні відповіді.

 

 

Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua