GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі довідники: Картографія Геодезія Астрономо-геодезія Геоінформатика GPS & ГЛОНАСС ДЗЗ та фотограмметрія Тлумачник
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

Терміни та визначення

 

Абераційний час
Русский: Аберрационное время

час, за який світло від природних чи штучних небесних об’єктів доходить до спостерігача. Визначають за рівнянням:

tA=499.004782ρ, де tA – абераційний час, с; ρ - відстань до небесного об’єкта, а.о.

Абераційний час враховують у разі обчислення орбіт планет та їхніх супутників, штучних супутників Землі тощо.

Аберація оптичної системи
Русский: Аберрация оптической системы
English: Optical aberration

спотворення зображень об’єктів оптичною системою. Поділяють на геометричну (найпоширеніші: астигматизм, дисторсія, кома, сферична аберація), хроматичну, дифракційну та термооптичну.

Геометричні та хроматичні аберації оптичної системи, на відміну від дифракційних, можна практично усунути, дібравши оптичні елементи. Дифракційні аберації усунути в принципі неможливо, вони визначають роздільну здатність приладу (наприклад, телескопа).

Аберація світла
Русский: Аберрация света
English: Aberration of light

явище, пов’язане зі зміною видимого положення світила на небесній сфері, що зумовлена скінченним значенням швидкості світла та рухом спостерігача разом із Землею у космічному просторі.

Розрізняють добову, річну та вікову аберацію світла.

Астрономічною практикою визначено загальні закони аберації світла:

  • видиме положення об’єкта на небесній сфері зміщується щодо справжнього по дузі великого кола, що проходить через справжнє положення та апекс об’єкта;
  • кут між видимим положенням об’єкта та апексом менший, ніж кут між апексом і справжнім положенням об’єкта на небесній сфері в бік апекса;
  • з точністю до малих значень першого порядку зміщення аберації світла пропорційне до синуса кута між напрямом на об’єкт та апексом спостерігача.
Абісаль
Русский: Абиссаль
English: Abyssal

глибоководна (2000...7000 м) зона Світового океану. Займає понад 75% площі дна океану. Умови життя абісалі стійкі, характеризуються відсутністю сонячного світла, слабкою рухливістю водних мас, високим гідростатичним тиском (20...60 Мпа), сталими температурою (0...+2˚С), солоністю (близько 35%) та густиною води, обмеженістю джерел харчування, бідністю тваринного світу. Населена глибоководними (абісальними) тваринами. Більшість мешканців абісалі – стенобіонти.

Абісальна рівнина
Русский: Абиссальная равнина
English: Abyssal plain

Тип глибоководних рівнин, приурочених до улоговин ложа океану та западин крайових морів перехідної зони. За морфологічними ознаками абісальні рівнини розділяються на плоскі, (субгоризонтальні) і горбисті. Останні особливо характерні для тихого та індійського океанів.

Абісальні відклади
Русский: Абиссальные отложения
English: Abyssal deposits

Глибоководні морські та океанічні відклади, що займають біля 90% площі дна світового океану. Залягають переважно на глибині понад 3 км. У залежності від переважання частинок того або іншого походження поділяються на органогенні та полігенні. До органогенних відносять пухкі або ущільнені осади, утворені, найчастіше, із скелетів планктонних організмів, напр., вапнякові і кременисті мули. Полігенні абісальні відклади представлені червоною глибоководною глиною. Серед найбільш типових включень червоної глини залізо-марганцеві конкреції.

Абляція
Русский: Абляция
English: Ablation

1) в геоморфології – сукупність процесів, які сприяють видаленню продуктів вивітрювання. Синонім термінів "поверхневий змив" і "денудація".

2) в гляціології – зменшення маси льодовика або снігового покриву при його таненні, випаровуванні тощо.

Абразивна обробка
Русский: Абразивная обработка
English: Abrasive machining

Обробка різанням, яке здійснюється безліччю абразивних зерен. Результат абразивного обробляння.

Абразивність гірських порід
Русский: Абразивность горных пород
English: Rocks' abrasivity; abrasiveness

Здатність гірських порід зношувати тверді тіла, які контактують з ними (деталі машин, бурових доліт, інструменти і т.і). Зумовлена в основному міцністю, розмірами і формою мінеральних зерен, що складають породу.

Абразія
Русский: Абразия
English: Abrasion

процес розмивання й руйнування берегів морів, річок і водосховищ під впливом ударів хвиль, вивітрювання або господарської діяльності людини.

 

1 2 3 4 10 11 12 » В кінець

Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua