GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі довідники: Картографія Геодезія Астрономо-геодезія Геоінформатика GPS & ГЛОНАСС ДЗЗ та фотограмметрія Тлумачник
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

Терміни та визначення

 

Забалансові запаси
Русский: Забалансовые запасы
English: Total resources

Запаси корисних копалин, що за якістю не відповідають вимогам промислового використання їх або за умовами залягання не придатні для розробки при сучасному рівні техніки.

Заболочування ґрунту
Русский: Заболачивание почвы
English: Waterlogging

процес, пов’язаний зі змінами водного режиму ґрунту внаслідок застою поверхневих вод або підняття ґрунтових вод. Супроводжується зміною рослинного й тваринного складу, режиму хімічних реакцій, погіршенням агрономічних властивостей ґрунтів, зниженням продуктивності лісів. Заболочування ґрунту часто є наслідком неправильної агротехніки.

Забруднення довкілля
Русский: Загрязнение окружающей среды
English: Contamination of the environment

Процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами. Розрізняють забруднення отруйні, хвороботворні, хімічні, механічні і теплові.

Забурник
Русский: Забурник
English: Borer

Свердло довжиною 300-600 мм, яким починають буріння шпурів і свердловин.

Зависання гірських порід
Русский: Зависание горных пород
English: Overhang

Відсутність (або незначні величини) вертикальних зсувів шарів міцних порід в центральній частині мульди з утворенням пустот, розшарувань між ними та шарами підроблюваної товщі порід, що лежать нижче.

Заводнення
Русский: Заводнение
English: Flooding

Спосіб впливу на пласт при розробці нафтових родовищ, при якому підтримка і відновлення пластовoro тиску і балансу енергії здійснюються закачуванням води.

Загальногеографічна карта
Русский: Общегеографическая карта
English: Geographical map

Географічна карта, на якій відображена сукупність основних елементів місцевості

Заказник
Русский: Заказник
English: Wildlife sanctuary

територія або акваторія, на якій охороняються окремі види рослин або тварин чи природні комплекси ( озера, болота, ділянки лісу або степу з видами рідкісних рослин чи тварин, печери, унікальні геологічні утворення та ін.). На території заказників дозволяється обмежена господарська діяльність, що не завдає шкоди охоронюваним об’єктам (наприклад, заготівля сіна, збирання трав, регламентоване полювання).

Закладання
Русский: Заложение

Віддаль на карті чи плані між двома сусідніми горизонталями в заданому напрямі.

Закладання схилу
Русский: Заложение ската

Закладання по напряму, нормальному до горизонталей.

 

1 2 3 4 5 6 » В кінець

Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua