GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі довідники: Картографія Геодезія Астрономо-геодезія Геоінформатика GPS & ГЛОНАСС ДЗЗ та фотограмметрія Тлумачник
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

Терміни та визначення

 

Кадастр
Русский: Кадастр
English: Cadastre

систематизоване зведення відомостей про об’єкти чи явища. Містить фізико-географічну характеристику, класифікацію, дані про динаміку, картографічні й статистичні матеріали, екологічну, соціально-економічну оцінку об’єкта чи явища, рекомендації щодо його використання, охорони тощо. Кадастри складають періодично або шляхом неперервних спостережень за відповідним об’єктом. Розрізняють водний кадастр, детеріораційний кадастр, земельний, кліматичний, лісовий, ґрунтовий, ландшафтний кадастри, кадастр мінеральних ресурсів, медико-географічний, кадастр особливо охоронюваних природних об’єктів і територій, рекреаційний, промисловий, тваринного світу, рослинного світу та ін.

Кадастрова зона
Русский: Кадастровая зона

сукупність (об'єднання) кадастрових кварталів.

Кадастрова карта (план)
Русский: Кадастровая карта

графічне зображення, що містить відомості про об'єкти Державного земельного кадастру.

Кадастровий квартал
Русский: Кадастровый квартал

компактна територія, що визначається з метою раціональної організації кадастрової нумерації та межі якої, як правило, збігаються з природними або штучними межами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, вулицями, шляхами, інженерними спорудами, огорожами, фасадами будівель, лінійними спорудами тощо).

Кадастровий номер земельної ділянки
Русский: Кадастровый номер земельного участка

індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування.

Кадастрові зйомки
Русский: Кадастровые съемки

комплекс робіт, спрямованих на вивчення необхідних топографічних елементів місцевості щодо пунктів геодезичної мережі (зокрема меж земельних ділянок з їх найменуваннями, кількісними та якісними показниками) і нанесення їх на планшет для створення планів (карт), що служать основою для кадастрів.

Калька висот
Русский: Калька высот

Документ на кальці, чи її заміннику, призначений для зберігання отриманої в процесі топографічного знімання інформації про рельєф.

Калька контурів
Русский: Калька контуров

Документ на кальці чи її заміннику, призначений для зберігання отриманої в процесі топографічного знімання інформації про ситуацію.

Каналізація
Русский: Канализация
English: Sanitary sewer

комплекс інженерних споруд, обладнання й санітарних заходів, що забезпечують збирання й відведення стічних вод населеного пункту або підприємства до очисних споруд, а також їх очищення й знезараження перед утилізацією або скиданням у водойму чи водотік.

Карст
Русский: Карст
English: Karst

Явище, пов’язане з дією підземних вод, що зводиться до вилужування гірських порід (вапняків, доломітів, гіпсу) й утворення пустот (каналів, печер) у породі. Карст часто супроводжується проваллями й утворенням западин на земній поверхні.

 

1 2 3 4 5 6 » В кінець

Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua