GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі довідники: Картографія Геодезія Астрономо-геодезія Геоінформатика GPS & ГЛОНАСС ДЗЗ та фотограмметрія Тлумачник
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

Терміни та визначення

 

Лавина
Русский: Лавина
English: Avalanche

стрімкий (20..30 м/с) потік, що швидко збільшується, якоїсь маси (наприклад, ґрунтової або снігової), котрий спричиняє величезні руйнування й завдає шкоди довкіллю.

Ландшафт
Русский: Ландшафт
English: Landscape

1) загальний вигляд місцевості;

2) як екосистема – середовище життя й різноманітної діяльності людини;

3) геогр. – однорідна за походженням та умовами розвитку, неподільна за зональними ознаками територіально цілісна ділянка земної поверхні, якісно відмінна від інших закономірно, внутрішньо взаємопов’язаною сукупністю природних компонентів (рельєф, клімат, води, ґрунт, рослинний покрив, тваринний світ тощо) та іншими структурними особливостями. Основна одиниця фізико-географічного районування. Залежно від походження розрізняють природний ландшафт, геохімічний, культурний, антропогенний, агрокультурний та інші.

Легенда карти
Русский: Легенда карты
English: Legend

Зведення використаних на карті умовних позначень і текстових пояснень, що розкривають зміст карти.

Лесирування
Русский: Лессировка
English: Glazing

Процес послідовного нанесення тонких шарів  двох і більше прозорих або напівпрозорих фарб одна на одну, за умови, що попередній шар фарби висох, для отримання зафарбованої площі потрібного кольору.

Лиман
Русский: Лиман
English: Liman

напівзамкнена узбережна водойма, що вільно сполучається з морем. Морська вода в лимані змішується з прісною водою материкових стоків, що визначає його екологічну специфіку. Лиман – високопродуктивна, але уразлива екосистема, особливий тип біому.

Лібрація оптична
Русский: Оптическая либрация
English: Optical libration

Явище періодичних уявних похитувань Місяця відносно напряму із його центра до спостерігача на Землі, яке виникає через три різні незалежні причини (лібрація оптична по довготі, лібрація оптична по широті і лібрація паралактична).

Лібрація оптична по довготі
Русский: Оптическая либрация по долготе
English: Optical libration in longitude

Виникає внаслідок того, що Місяць обертається навколо осі рівномірно,  а його швидкість руху по орбіті за другим законом Кеплера поблизу перигею збільшується, а поблизу апогею – сповільнюється. Тому за час чверть місяця після проходження перигею Місяць пройде шлях, більший за чверть усієї орбіти, а навколо осі обернеться на 90º, унаслідок чого буде видно частину поверхні за західним краєм. Після проходження апогею Місяць пройде менше чверті всієї орбіти, а навколо осі знову обернеться на  90º, і тепер уже буде видно частину поверхні Місяця за східним краєм його диска.

Лібрація оптична по широті
Русский: Оптическая либрация по широте
English: Optical libration in altitude

Виникає внаслідок нахилу осі обертання Місяця до площини його орбіти його орбіти і збереження напряму осі в просторі під час руху по орбіті. Тому із Землі по черзі  видно частину поверхні Місяця навколо південного або навколо північного полюсів.

Лібрація паралактична (добова)
Русский: Параллактическая (суточная) либрация
English: Parallactic (diurnal) libration

Спричинена тим, що положення спостерігача відносно Місяця змінюється, позаяк спостерігач обертається разом із Землею. Отже, спостерігач бачить поверхню Місяця ніби з двох точок Землі.

Лібрація фізична
Русский: Физическая либрация
English: Physical libration

Явище реального похитування Місяця, зумовлене динамічним характером; по суті, є відхиленням реального руху Місяця навколо його центра мас від обертання за законами Кассіні (однорідного обертання). Виникає переважно внаслідок  того, що велика піввісь еліпсоїда інерції Місяця під час його руху по орбіті відхиляється від напряму на центр мас Землі, а сила притягання з Землі намагається повернути її  в це положення.

 

1 2 3 4 » В кінець

Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua