GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі довідники: Картографія Геодезія Астрономо-геодезія Геоінформатика GPS & ГЛОНАСС ДЗЗ та фотограмметрія Тлумачник
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

Терміни та визначення

 

Магнітна буря
Русский: Магнитная буря
English: Geomagnetic storm

короткочасна зміна магнітного поля Землі під впливом корпускулярного сонячного випромінювання, що різко змінює добовий хід елементів земного магнетизму. Істотно впливає на життєдіяльність організмів.

Магнітне поле Землі
Русский: Магнитное поле Земли
English: Earth’s magnetosphere

природне електромагнітне силове поле, виникнення якого зумовлене джерелами, що знаходяться в Землі та навколоземному просторі.

Магнітний азимут
Русский: Магнитный азимут
English: Magnetic azimuth

двогранний кут між площиною геомагнітного меридіану в заданій точці та вертикальною площиною, яка проходить через цю точку й напрям, азимут якого треба визначити.

Макет фонового забарвлення карти
Русский: Макет фоновой окраски карты
English: Colour model

Копія суміщеного штрихового оригіналу карти або відбиток штрихової проби, на якому розмальовані площі фонових елементів карти і вказані фарби або їх номери, якими ці елементи друкуються чи будуть надруковані.

Макроелементи
Русский: Макроэлементы
English: Macronutrients

група біологічно значущих хімічних елементів, які використовуються живою речовиною в порівняно великих кількостях і становлять не менше ніж 0.1% загальної маси тіла: вуглець, кисень, водень, азот, фосфор, сірка, калій, магній, кальцій, натрій, залізо та інші. Надходять в організми у вигляді йонів із ґрунтового розчину (рослини), з їжею або з навколишнього середовища (тварини, людина). Макроелементи беруть участь у побудові практично всіх органічних сполук і неорганічних речовин організмів, становлячи основну масу їхньої золи та сухої речовини. Серед макроелементів є також елементи-органогени (кисень, водень, вуглець, азот), з яких переважно побудовані органічні речовини.

Мареограф
Русский: Мареограф
English: Maregraph gauge

Гідрологічний прилад для реєстрації коливань рівня води в морях, озерах, річках. Є мареографи берегові та відкритого моря. Берегові мареографи використовують для тривалих неперервних спостережень. Для короткочасних експедиційних спостережень застосовують мареографи відкритого моря. Чутливим елементом у береговому мареографі є поплавець, коливання якого механічною системою передаються записувальному перу. Дія мареографів відкритого моря ґрунтується на вимірюванні зміни гідростатичного тиску.

Марка центра геодезичного пункту
Русский: Марка центра геодезического пункта
English: Mark

Деталь центра геодезичного пункту, що має мітку, до якої відносять його координати.

Математична основа карти
Русский: Математическая основа карты
English: Mathematic map base

Сукупність математичних елементів карти.

Математичний елемент карти
Русский: Математический элемент карты
English: Mathematic map feature

Елемент, що визначає математичний зв'язок між картою та поверхнею, що на ній зображена.

Материк, континент
Русский: Материк, континент
English: Continent

велика ділянка земної кори, основна частина якої виступає над рівнем Світового океану у вигляді суші, оточеної шельфом. Виділяють шість материків: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія, Антарктида.

 

1 2 3 4 » В кінець

Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua