GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі довідники: Картографія Геодезія Астрономо-геодезія Геоінформатика GPS & ГЛОНАСС ДЗЗ та фотограмметрія Тлумачник
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

Терміни та визначення

 

Навантаження карти
Русский: Нагрузка карты
English: Amount of details FR

Міра заповнення змісту карти умовними знаками і підписами

Надра
Русский: Недра
English: Bowels of the earth

верхня частина земної кори, що охоплює глибину від нижньої межі гумусного шару до рівня проникнення технічних засобів, де ще можливе видобування корисних копалин. Надра містять мінеральні ресурси – основу провідних галузей світового господарства. Із надр дістають вугілля, нафту, газ, руди, лікувальні води тощо.

Наземний інформаційний комплекс (ДЗЗ)
Русский: Комплекс приема, обработки и распределения информации

Складова частина системи ДЗЗ, яка містить наземні засоби приймання, обробляння, архівування та розповсюджування даних ДЗЗ

Наочність карти
Русский: Наглядность карты
English: Clarity

Можливість зорового сприйняття просторових форм розмірів і розміщення об'єктів на карт

Напівпустеля
Русский: Полупустыня
English: Neardesert

перехідна область між степом та пустелею, яка формується в умовах аридного клімату з властивим для неї поєднанням степових і пустельних екосистем, що зумовлює існування доволі різноманітних біоценозів. Напівпустелі використовують як пасовища. В разі зрошення в напівпустелях можливе ефективне землеробство.

Нафтова пляма
Русский: Нефтяное пятно
English: Oil spill

ділянка поверхні води, вкрита шаром нафти, який перешкоджає нормальній аерації водойми та випаровуванню води, спричиняє загибель гідробіонтів. За даними космічного екологічного моніторингу, близько чверті Світового океану тією чи іншою мірою забруднено нафтою та нафтопродуктами.

Нахиломір
Русский: Наклономер
English: Pitchmeter

Прилад для вимірювання нахилів поверхні Землі відносно рівневої поверхні з похибкою менше тисячної частки кутової секунди або невеликих коливань ґрунту з похибкою менше мільйонної частки сантиметра. Нахиломіри використовують на геодинамічних полігонах для вивчення внутрішньої будови Землі та передбачення землетрусів.

Національний природний парк
Русский: Национальный природный парк
English: National park

охоронювана територія (акваторія), на якій збереглися природні, історико-культурні комплекси, що становлять особливу екологічну, естетичну або історичну цінність завдяки поєднанню природних і культурних ландшафтів. У національних природних парках проводиться робота з відновлення ландшафтів, охорони рідкісних видів і видів, що зникають, та ін. На відміну від заповідників, уся або значна частина площі національних природних парків відкрита для регулярного відвідування. Із додержанням заповідного режиму на території національних природних парків можуть здійснюватись організований туризм і різні форми відпочинку.

В Україні є 11 національних природних парків (Карпатський, Шацький, Азово-Сиваський, Вижницький, Синевар, Подільські Товтри, Святі гори, Яворівський, Сколівські Бескиди, Десняно-Старогутський, Ужанський).

Небесна сфера
Русский: Небесная сфера
English: Celestial sphere

Сфера довільного радіуса з центром у довільній точці простору, на яку проектуються спостережувані небесні світила.  Залежно від того, де міститься центр – на поверхні Землі, в центрі Землі, або в центрі Сонця, – небесну сферу називають відповідно топоцентричною, геоцентричною або геліоцентричною. Використовують для різних математичних обчислень і побудов.

Небесні світила
Русский: Небесные светила
English: Celestial bodies

планети, комети, зорі, галактики та інші космічні об’єкти, які вивчає астрономія.

 

1 2 3 » В кінець

Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua