GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі довідники: Картографія Геодезія Астрономо-геодезія Геоінформатика GPS & ГЛОНАСС ДЗЗ та фотограмметрія Тлумачник
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

Терміни та визначення

 

Об'єкт зондування (з космосу); об'єкт досліджування (з космосу)
Русский: Объект дистанционного зондирования
English: Target
Предмети та (або) середовище, досліджувані методом ДЗЗ
Обводнення
Русский: Обводнение
English: Irrigation

комплекс гідротехнічних заходів, спрямованих на підвищення водозабезпеченості господарських і побутових об’єктів шляхом освоєння місцевих водних ресурсів (стоків і підземних вод), будівництва водосховищ або підведення води каналами з інших районів. Особливо велике значення обводнення має для посушливих територій.

Обернена геодезична задача
Русский: Обратная геодезическая задача
English: Inverse geodetic problem

Визначення довжини і напряму лінії за заданими координатами її початкової та кінцевої точок.

Обернена засічка
Русский: Обратная засечка
English: Resection

Засічка, що виконується на визначуваній точці.

Озеленення
Русский: Озеленение
English: Planting of greenery

культивування рослин на вільних від будівель і шляхів територіях населених пунктів, промислових підприємств для поліпшення якості довкілля.

Озеро
Русский: Озеро
English: Lake

Природна водойма, що є заповненим водою заглибленням на земній поверхні, зі сповільненим водообміном.

Озоновий шар (озоносфера)
Русский: Озоновый слой
English: Ozone layer

шар стратосфери на висоті 10...50 км із максимумом концентрації озону (О3) на висоті 20...25 км (тут вона в 10 разів більша, ніж біля поверхні Землі). Озоновий шар затримує проникнення до земної поверхні "жорсткого" ультрафіолетового випромінювання, згубного для всього живого, тому має виняткове значення для розвитку життя на Землі.

Спостереження за загальним умістом озону над територією України здійснюється на шести озонометричних станціях. Ці спостереження свідчать, що за останні 10 років товщина озонового шару зменшилася приблизно на 5%, а це стає реальною загрозою здоров’ю населення й біосфери України.

Оновлення карти
Русский: Обновление карты
English: Map revision

Приведення змісту карти у відповідність із сучасним станом зображеної на цій карті території шляхом перескладання і видання нової карти.

Оператор системи дистанційного зондування Землі (з космосу); оператор системи ДЗЗ (з космосу)
Русский: Оператор системы дистанционного зондирования Земли из космоса
Юридична особа, яка забезпечує експлуатування системи ДЗЗ та взаємодію з користувачами і уповноважена на це власником системи ДЗЗ
Орбіта небесного тіла
Русский: Орбита небесного тела
English: Orbit of celestial body

Траєкторія руху природного або штучного небесного тіла. Розташування орбіти в просторі, її форма і розміри визначають елементи орбіти.

У випадку штучного небесного тіла рух по орбіті відбувається після вимкнення його двигунів. Тобто такому тілу, після виведення його в певну точку навколоземного простору, надається відповідна початкова швидкість, і далі воно рухається за інерцією під впливом земного притяжіння та інших природних сил, кожна з яких надає йому певне прискорення.

Часом термін «орбіта» вживають у ширшому значенні, включаючи в нього і закони, за якими рухається небесне тіло.

 

1 2 3 » В кінець

Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua