GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі довідники: Картографія Геодезія Астрономо-геодезія Геоінформатика GPS & ГЛОНАСС ДЗЗ та фотограмметрія Тлумачник
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

Терміни та визначення

 

Рамка карти
Русский: Рамка карты
English: Framework; neat line

Лінія або декілька ліній, що оконтурюють карту.

Редагування карти
Русский: Редактирование карты
English: Map editing

Розроблення відповідних редакційних документів, пов'язаних із створенням карти, а також науково-технічне керівництво на всіх етапах її виготовлення.

Редакційний документ для створення карти
Русский: Редакционный документ по созданию карты
English: Map specification

Документ, основним змістом якого є вказівки щодо складання карти і підготовки її до видання.

Редакційно-підготовчі роботи при створенні карти
Русский: Редакционно-подготовительные работы по созданию карты
English: Preparation of map editing

Комплекс робіт, що передує процесу складання або оновлення карти.

Редукування будівельної сітки
Русский: Редуцирование строительной сетки
English: Grid reduction

Переміщення на місцевості пунктів будівельної сітки в положення, задане проектом.

Режимоутворюючий об'єкт
Русский: Режимообразующий объект

об'єкт природного або штучного походження (водний об'єкт, об'єкт магістральних трубопроводів, енергетичний об'єкт, об'єкт культурної спадщини, військовий об'єкт, інший визначений законом об'єкт), під яким та /або навколо якого у зв'язку з його природними або набутими властивостями згідно із законом встановлюються обмеження у використанні земель.

Рекреаційна зона
Русский: Рекреационная зона
English: Recreation area

частина простору природного середовища, призначена для відпочинку й туризму.

Реліктовий вид
Русский: Реликтовый вид
English: Relict species

вид, що зберігся в певній місцевості як пережиток флори чи фауни минулих геологічних епох (наприклад, секвойя, тис ягідний, вихухіль, живородна ящірка, жужелиці). Часто є водночас рідкісним видом і видом, що вимирає.

Рельєф
Русский: Рельеф
English: Relief

Сукупність нерівностей земної поверхні, що утворюється на межі літосфери з атмосферою та гідросферою. Є такі основні форми рельєфу: гора, улоговина, хребет, лощина, сідловина.

За морфологічними даними розрізняють рельєф хвилястий, горбистий, острівний тощо. За морфометричними показниками (абсолютні та відносні висоти, глибина і густота розчленування, стрімкість схилів) – високо-, середньо- і низькогірний, сильно або слабо розчленований, стрімкосхилий, пологосхилий, горизонтальний тощо. Є й інші ознаки, за якими розрізняють рельєф, наприклад, за середовищем утворення, віком, структурно-геоморфологічними, геологічними особливостями тощо.

Рентний дохід (земельна рента)
Русский: Рентный доход (земельная рента)

дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки.

 

1 2 3 4 » В кінець

Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua