GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі довідники: Картографія Геодезія Астрономо-геодезія Геоінформатика GPS & ГЛОНАСС ДЗЗ та фотограмметрія Тлумачник
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

Терміни та визначення

 

Фактична позначка
Русский: Фактическая отметка
English: True height

Існуюча висота точки.

Фарватер
Русский: Фарватер
English: Navigation channel (fairway)

1) лінія, яка з’єднує точки русла з найбільшими глибинами;

2) безпечний прохід між небезпечними для суден місцями, позначений на карті й обставлений навігаційними запобіжними знаками на шляхах водного простору.

Фауна
Русский: Фауна
English: Fauna

сукупність усіх видів тварин, що сформувалась історично в певному зоогеографічному районі суходолу або акваторії чи на всій земній кулі. Поняття "Фауна" застосовують і щодо окремих таксонів тварин (орнітофауна, ентомофауна й т.д.). Залежно від місцеперебування тварин розрізняють водяну фауну (морську, прісноводну) та фауну суші (грунтову, наземну, лісову, степову й т.д.). Розрізняють також фауни сучасні й викопні. В Україні фауна представлена близько 45 тисячами видів тварин.

Фенологічні карти
Русский: Фенологические карты
English: Phenological maps

Тематичні карти, на яких за даними фенології зображуються сезонні зміни різних компонентів природного комплексу на певній території.

До основних фенологічних карт належать карти, на яких зафіксовані строки настання і апогею весни, початку і повного літа, початку осені й так званої золотої осені. Ці карти складаються за фіто фенологічними даними. Заслуговують на увагу фенологічні карти тривалості природних періодів, зокрема весни й осені, що характеризують міру континентальності клімату, як і карти феносиноптичні, на яких показана наочно динаміка природи на різних широтах.

Зміст фенологічних карт здебільшого подається за допомогою ізофени.

Карти найважливіших явищ неживої природи, наприклад, утворення і танення снігового покриву, замерзання і розмерзання річок, озер, водоймищ, початку і кінця посушливого періоду, варто відносити до фенологічних карт, а не до карт кліматичних.

Фенологія
Русский: Фенология
English: Phenology

Наука про сезонні явища в живій і неживій природі; вивчає здебільшого зміни в рослинному і тваринному світі, зумовлені зміною пір року та погоди, наприклад, терміни цвітіння окремих рослин, строки прилітання та відлітання птахів.

Фізико-географічна карта
Русский: Физико-географическая карта
English: Physical map; physiogeographic map

Карта, основним змістом якої є зображення географічного середовища

Філогенез
Русский: Филогенез

історичний розвиток як світу організмів у цілому, так і окремих таксономічних груп: царств, типів, класів, рядів, родин, родів, видів.

Фітобентос
Русский: Фитобентос
English: Phytobenthos

сукупність рослин, що живуть на дні водойм (діаматові водорості, ламінарія, зостера, морська капуста та ін.).

Фітопланктон
Русский: Фитопланктон
English: Phytoplankton

сукупність рослинних організмів, в основному водоростей, які вільно плавають у товщі води. Різноманітність видів, що входять до складу фітопланктону, а також його кількісний склад є індикаторами умов довкілля.

Фітофаги
Русский: Фитофаги
English: Herbivore

рослиноїдні тварини (консументи першого порядку).

 

1 2 » В кінець

Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua