GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі довідники: Картографія Геодезія Астрономо-геодезія Геоінформатика GPS & ГЛОНАСС ДЗЗ та фотограмметрія Тлумачник
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

Терміни та визначення

 

Вартість земельної ділянки
Русский: Стоимость земельного участка

еквівалент цінності земельної ділянки, виражений у ймовірній сумі грошей, яку може отримати продавець.

Вегетаційний період
Русский: Вегетационный период
English: Vegetation period

час, протягом якого рослина активно росте й проходить повний цикл розвитку (вегетує).

Вертикальна крива траси
Русский: Вертикальная кривая трассы
English: Vertical curve

Частина осі проектованої споруди, що зображається кривою, яка лежить у вертикальній площині.

Вертикальна площина
Русский: Вертикальная плоскость
English: Vertical plane

Площина, що вміщує прямовисну лінію в даній точці.

Вертикальний кут
Русский: Вертикальный угол
English: Vertical angle

Кут, що лежить у вертикальній площині.

Вивітрювання
Русский: Выветривание
English: Weathering

основа ґрунтоутворювального процесу – руйнування твердих мінеральних і гірських порід під впливом фізичних (механічне дроблення), хімічних (дія компонентів води й повітря) та біологічних (життєдіяльність організмів) факторів.

Видавничий оригінал карти
Русский: Издательский оригинал карты
English: Smooth-delineation map; fair draught

Оригінал карти, що відповідає вимогам видання і служить для одержання з нього відповідних копій, як і друкарських форм для друкування тиражу карти.

Видання карти
Русский: Издание карты
English: Map edition; map issue edition cartographique

Комплекс робіт, пов'язаних з підготовкою до друку і тиражуванням карти відповідними поліграфічними або іншими розмножувальними засобами.

Виживаність
Русский: Выживаемость
English: Survivability

середня для виду (популяції) імовірність збереження особин кожного покоління за певний інтервал часу. Виживаність виражається відношенням кількості дорослих особин, що беруть участь у розмноженні, до числа особин, що народилися в кожному поколінні. Зазвичай виживаність визначається для різних вікових і статевих груп за різні роки, сезони, періоди підвищеної смертності, в тому числі внаслідок антропогенного впливу або дії несприятливих факторів. Як правило, виживаність обернено пропорційна плодючості й є показником адаптивної цінності даного генотипу. В широкому розумінні виживаність – ступінь збереження популяції або виду в історичному аспекті.

Вимирання
Русский: Вымирание
English: Extinction

явище часткового або повного зникнення окремих видів, груп рослин і тварин або цілих флор і фаун із певної території чи акваторії, що відбувається в процесі розвитку живої природи впродовж геологічної історії Землі. Серед багатьох факторів, що спричиняють вимирання організмів на планеті, дедалі більше значення набуває діяльність людини (антропогенні фактори), яка призводить до зміни природних умов існування рослин і тварин.

 

1 2 3 4 » В кінець

Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua