GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі довідники: Картографія Геодезія Астрономо-геодезія Геоінформатика GPS & ГЛОНАСС ДЗЗ та фотограмметрія Тлумачник
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

Терміни та визначення

 

Дані
Русский: Данные
English: Data
Відомості про факти, поняття або команди, представлені у вигляді, придатному для використовування
Дані дистанційного зондування Землі (з космосу); дані ДЗЗ (з космосу)
Русский: Данные дистанционного зондирования
English: Remotely sensed data
Дані про об'єкти зондування, зареєстровані системою ДЗЗ
Демографія
Русский: Демография
English: Demography

Наука, що вивчає склад і рух населення, динаміку та особливості його розвитку.

Державна геодезична мережа
Русский: Государственная геодезическая сеть

мережа геодезичних пунктів, що забезпечує поширення координат на територію держави і є вихідною для створення інших геодезичних мереж.

Державна геодезична мережа
Русский: Государственная геодезическая сеть
English: Control network

Геодезична мережа, що забезпечує поширення координат на територію держави і є вихідною для побудови інших геодезичних мереж.

Державний земельний кадастр
Русский: Государственный земельный кадастр

єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

Детальне розмічування кривої
Русский: Детальная разбивка кривой
English: Setting out of curve; marking out of curve

Винесення точок кривої на місцевість через задані інтервали.

Детальний план території
Русский: Детальный план территории

містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Детеріораційний кадастр
Русский: Детериорационный кадастр

систематизоване зведення відомостей про погіршення умов довкілля – забруднення повітря, водойм, ґрунтів, знищення рослинності, тварин тощо. Складається на підставі картографічних матеріалів даного регіону з урахуванням усіх джерел забруднення, їх взаємодії, поширення, а також форм впливу на природні комплекси й людину.

Дирекційний кут
Русский: Дирекционный угол
English: Grid bearing

Кут між лінією, паралельною до осі абсцис, і заданим напрямом, відлічуваний від північного напряму осі абсцис за ходом годинникової стрілки.

 

1 2 3 » В кінець

Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua