GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі довідники: Картографія Геодезія Астрономо-геодезія Геоінформатика GPS & ГЛОНАСС ДЗЗ та фотограмметрія Тлумачник
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

Терміни та визначення

 

Жеода
Русский: Жеода
English: Geode

Округле або овальне мінеральне утворення що виникло внаслідок заповнення пустот в гірській породі мінеральною речовиною, яка відкладається від периферії до центру.

Жила
Русский: Жила
English: Lode

Геологічне тіло неправильної форми, що утворилося в результаті заповненнятріщин у гірських породах або внаслідок метасоматичного заміщення порід уздовж тріщин мінеральною речовиною.

Жильне родовище

Рудне родовище, в якому руди залягають у вигляді жил.

Життєва форма
Русский: Жизненная форма
English: Life-form

у рослин зовнішній вигляд (габітус) організмів (як систематично близьких, так і далеких), що відображує їхню пристосованість до умов середовища проживання (наприклад, дерево, чагарник, ліана, стелюх, трава). Один вид рослин у різних умовах може мати різні форми життя (наприклад, дуб, ялина та інші у лісовій зоні – дерева, а на північній межі ареалу – чагарники).  Загальноприйнятою є класифікація живих форм рослин, запропонована К.Раункієром (1905).

У тварин життєва форма – група особин, що мають схожі морфоекологічні пристосування для проживання в однаковому середовищі. До однієї життєвої форми можуть належати різні види, іноді систематично далекі (наприклад, "землериї" кріт і цокор). В основу класифікації життєвих форм можуть бути покладені способи пересування, добування їжі та її характер (наприклад, рослиноїдні, хижаки, трупоїди, детритоїдні), ступінь активності (наприклад, повзаючі, плавні, сидячі) та ін.

Життєвий простір
Русский: Жизненное пространство
English: Living space

середня площа, що припадає на організм даної популяції чи виду, як правило, в межах екологічної ніші або місцеперебування (зазвичай ідеться про мінімум простору, що забезпечує нормальне існування організму).

Життєвий цикл
Русский: Жизненный цикл
English: Life cycle

сукупність фаз розвитку організму, пройшовши які, зазвичай від зиготи, він досягає статевої зрілості й стає здатним давати початок наступному поколінню. у тварин розрізняють простий життєвий цикл – за прямого розвитку особин: зигота – личинка (ембріон) – нова особина (наприклад, у більшості хребетних, у павуків) – і складний – із метаморфозом або чергуванням поколінь: яйце – личинка – лялечка – комаха. Тривалість життєвого циклу визначається числом поколінь (генерацій), котрі розвиваються протягом року, або кількістю років, протягом яких здійснюється один життєвий цикл. У рослин розрізняють одно-, дво- й багаторічний життєвий цикл. У мікроорганізмів життєвий цикл завершується утворенням спор, цист або поділом кліток.

Жолоб
Русский: Желоб
English: Chute

Самопливний транспортний пристрій у вигляді русла, встановленого під нахилом для переміщення сипкої маси або пульпи.

Жорства
Русский: Дресва
English: Gruss

Продукти вивітрювання гірських порід, що складаються з гострокутних незцементованих уламків порід або мінералів розміром 1-10 мм. Входить, зокрема, до складу курумів.

Жорсткість погоди
Русский: Жесткость погоды
English: Severity of weather

Характеристика стану атмосфери, що комплексно враховує температуру і вітрову дію на людину. Використовується при організації ведення гірничих робіт на відкритому повітрі. Є сумою температури повітря у градусах та подвоєної швидкості вітру у метрах на секунду: до 10 балів — робота проводиться у звичайному режимі; 10-20 балів — перерва 10 хв. Для обігрівання через кожну годину; понад 40 балів — роботи припиняються.

 

Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua