GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі довідники: Картографія Геодезія Астрономо-геодезія Геоінформатика GPS & ГЛОНАСС ДЗЗ та фотограмметрія Тлумачник
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

Терміни та визначення

 

Тепловий баланс
Русский: Тепловой баланс
English: Heat (thermal) balance

співвідношення між надходженням і витратою тепла в різних природних середовищах (ґрунті, атмосфері та ін.).

Тераса
Русский: Терраса
English: Terrace

Природна горизонтальна або трохи нахилена ділянка, що розташована на схилах річкових, балкових та інших долин, узбережжі морів і озер. Тераса, розташована безпосередньо над заплавою, вважається першою, наступна – другою і т.д.

Терикон
Русский: Террикон
English: Spoil tip

конусоподібний насип їз пустої (без корисних копалин) породи біля шахти або рудника.

Територія
Русский: Территория

частина земної поверхні з повітряним простором та розташованими під нею надрами у визначених межах
(кордонах), що має певне географічне положення, природні та створені в результаті діяльності людей умови і ресурси.

Термооптична аберація
Русский: Термооптическая аберрация
English: Thermo-optical aberration

аберація оптичної системи, що виникає унаслідок порушення стабільності температури частин оптичного приладу та виявляється в зміні положення і розмірів зображення, а також ін. аберацій.

Термофіли
Русский: Термофилы
English: Thermophile

організми, які існують за температури понад 45˚С (згубної для більшості організмів). До термофілів належать деякі риби, безхребетні, мікроорганізми, квіткові рослини. Окремі бактерії, ціанели, членистоногі гарячих джерел витримують навіть температури понад 80˚С.

Техногенез
Русский: Техногенез

процес зміни природних комплексів під впливом виробничої діяльності людини. Полягає в перетворенні біосфери, що зумовлюється сукупністю геохімічних процесів, пов’язаних із технічною і технологічною діяльністю людини, вилученням із довкілля, концентрацією та перерозподілом низки хімічних елементів, мінеральних та органічних сполук.

Техногенне навантаження
Русский: Техногенная нагрузка

ступінь впливу техногенних факторів на довкілля. З антропогенних впливів найбільшої шкоди завдають скидання стічних вод, викиди твердих і газоподібних забруднювальних речовин в атмосферу, складування твердих відходів, хімізація аграрного виробництва, розробка родовищ корисних копалин, звалища побудового сміття, відстійники, поля фільтрації, поля зрощення тощо. Про рівень техногенного навантаження свідчить значення такого інтегрального показника, як модуль техногонного навантаження – річний об’єм стічних вод і твердих відходів, віднесений до площі конкретної території.

Технологічний план видання карти
Русский: Технологический план издания карты
English: Technological plan of map edition

План, що встановлює види, порядок і способи використання всіх робіт, переважно поліграфічних, пов'язаних з виданням карти.

Типова географічна основа
Русский: Типовая географическая основа
English: Standart geographical base

Дублікат оригіналу географічної основи, який використовується при виготовленні серії галузевих, тематичних або інших спеціальних карт певної території.

 

До початку « 1 2 3 4 » В кінець

Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua