GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі довідники: Картографія Геодезія Астрономо-геодезія Геоінформатика GPS & ГЛОНАСС ДЗЗ та фотограмметрія Тлумачник
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

Терміни та визначення

 

Геопросторові дані
Русский: Геопространственные данные

набір даних про геопросторовий об'єкт.

Геосінкліналі
Русский: Геосинклинали
English: Geosyncline

Зони високої рухомості, контрастних змін геодинамічних напруг, великої потужності відкладів, значного розчленування і підвищеної проникності земної кори, що виражається в активному магматизмі і метаморфізмі. Це лінійно витягнуті, дугоподібно вигнуті або мозаїчно побудовані зони земної кори, зародження і розвиток яких тісно зв’язані з глибинними розломами. В початкових стадіях розвитку характеризуються переважно опусканнями і морськими умовами, а в кінцевих – переважно підняттям і процесами гороутворення. Потужність і будова земної кори та верхньої мантії в межах геосинкліналей характеризується значною диференціацією. Геосінкліналям притаманні гравітаційні та магнетні аномалії, висока сейсмічність.

Геотектоніка
Русский: Геотектоника
English: Geotectonics

Наука про внутрішню будову Землі, процеси, які відбуваються в її надрах і закономірності розвитку та сучасної геодинаміки. Геотектоніка вивчає будову верхньої оболонки Землі – літосфери, розвиток і рухи літосферних блоків та геологічних структур, їх зв’язок із сейсмічністю та сучасними рухами земної поверхні.

Геотектоніка визначає закономірності залягання і часову послідовність формування геологічних шарів і порід, процеси, що супроводжуються накопиченням геологічних відкладів та їх перерозподілом. Дослідження цих закономірностей і процесів ґрунтується на використанні методів геотектоніки (структурний, формаційний, аналіз перерв і неузгодженості фацій, товщини осадків, вулканів, порівняльної палеотектоніки, та ін.), а також методів і даних суміжних наук (геофізики, геодезії, геоморфології тощо).

Вивчення закономірностей та інформації геотектоніки потрібні для пошуків родовищ корисних копалин, інженерно-геологічних вишукувань тощо.

Геоцентрична довгота
Русский: Геоцентрическая долгота
English: Geocentric longitude

Двогранний кут між площинами геоцентричного меридіана даної точки і початкового геоцентричного меридіана.

Геоцентрична широта
Русский: Геоцентрическая широта
English: Geocentric latitude

Кут, утворений геоцентричним радіус-вектором і площиною, перпендикулярною до осі обертання Землі.

Геоцентричний радіус-вектор
Русский: Геоцентрический радиус-вектор
English: Geocentric radiusvector

Лінія, що з'єднує центр мас землі з даною точкою.

Геоцентричні координати
Русский: Геоцентрические координаты
English: Geocentric coordinates

Величини, що визначають положення точки в системі координат, початок якої збігається з центром мас Землі.

Гетеросфера
Русский: Гетеросфера
English: Heterosphere

Шари атмосфери Землі, розташовані вище 100-120 км, де склад повітря змінюється з висотою внаслідок дисоціації молекул від дії ультрафіолетових променів.

Гирло річки
Русский: Устье реки
English: River outlet

Місце впадіння річки в море, озеро або іншу річку. Великі річки при впаданні в море утворюють багато рукавні гирла, так звані дельти.

Гідрогеологія
Русский: Гидрогеология
English: Hydrogeology

Наука про підземні води; вивчає їх фізичні властивості та хемічний склад, процеси формування, залягання і закономірності їх поширення та руху, а також режим, баланс і взаємодію цих вод з гірськими породами. Дані гідрогеології використовують для водопостачання, зрошування та інших потреб, як і для складання гідрогеологічних карт.

 

До початку « 1 2 3 4 5 6 7 8 » В кінець

Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua