GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі довідники: Картографія Геодезія Астрономо-геодезія Геоінформатика GPS & ГЛОНАСС ДЗЗ та фотограмметрія Тлумачник
       
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 
 
Зв'язок астрономічних координат з географічними

 
    Для вирішення практичних завдань астрономії потрібно мати зв’язок між системою координат, в якій задається положення спостерігача на поверхні Землі, та системою небесних координат. Для визначення положення на поверхні Землі використовується система географічних координат, в якій розташування точки задається широтою ф та довготою λ.

 
        Географічна широта

    Уявимо спостерігача (рис. 1), що вивчає небесні тіла, знаходячись на поверхні Землі у деякій точці С з широтою ф. Ми можемо описати положення світил для такого спостерігача у топоцентричній горизонтальній або екваторіальній системі небесних координат. Перша задається колом небесного горизонту, площина якого перпендикулярна до прямовисної лінії, друга - колом небесного екватору, перпендикуляром до площини якого є полярна вісь Світу.

Рисунок 1. Зв'язок між географічною широтою та положенням основних площин топоцентричної сферичної системи координат
Буквами позначені: О - центр землі; РР' - вісь обертання Землі; N та S - північ та південь у топоцентричній системі координат; Z - зеніт; PN - північний полюс світу.

    З рисунку видно, що географічна широта точки спостереження дорівнює куту між напрямком в зеніт та площиною небесного екватора та дорівнює куту між напрямком в полюс Світу та площиною небесного горизонту.

    Тобто:

;

 
     Географічна довгота

    Уявимо спостерігачів (рис. 2), які знаходяться у двох різних точках на поверхні Землі з довгою λ1 та λ2 відповідно, і спостерігають одне й те саме небесне тіло s у один і той самий момент часу.

Рисунок 2. Зв'язок між географічною довготою та часовим кутом першої екваторіальної системи небесних координат
Буквами позначені: О - центр землі; РР' - вісь обертання Землі; Q1Q2Q'- площина небесного екватору.

    Різницею часових кутів H1 та Н2 небесного тіла для двох точок спостереження є кут між небесними меридіанами цих двох точок - ÐQ1OQ2, або різниця географічних довгот точок спостереження.

    Тобто:

.

 
Література за темою:

1. Астрономический календарь: постоянная часть /Под редакцией В.К. Абалкина/. - Москва: Наука, 1981. - 704 с.
2. Гиенко Е.Г., Канушин В.Ф. Геодезическая астрономия: Учебное пособие.- Новосибирск: СГГА, 2003.

 
Див. далі: Cистеми координат в астрономії

  Перейти до головної сторінки розділу ...  
Готуються до публікації:

Розділ:
Астрономія

 

Основні поняття астрономії
Небесна сфера
Системи небесних координат
Зв'язок систем координат
Зв'язок з географічними координатами
Рух Землі та системи часу
   Сонячний час
   Зоряний час
   Календар
Паралакс
Аберація
Прецессія
Рефракція
Практична астрономія
Спостереження Сонця
   Розрахунок положення Сонця
   Схід, захід, сутінки
   Визначення азимутів
Спостереження зірок
   Визначення азимутів
Небесна механіка
Елементи кеплеровської орбіти
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua